2. ฐานข้อมูลสารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในกลุ่มพืชผัก (ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม คะน้า กะหล่ำปลี พริก)