สวพ.6 ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่ จ.จันทบุรี

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทวั

Read more

สวพ.6 ร่วมจัดนิทรรศการ “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคเหนือตอนบน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิทวัฒน์  อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนั

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.6 ร่วมออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ และแจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field-Day)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งออกทุเรียนไปจีนของภาคตะวันออก ฤดูกาลส่งออกปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 ร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการผู้ผลิต วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Factory) กรมวิชาการเกษตร ลงพื่นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 บริษัท

       วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 256

Read more

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจคุณภาพทุเรียน ในโรงคัดบรรจุส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  นายพิทวัฒน์

Read more

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

          วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นา

Read more

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 พลอากาศเอก

Read more

“กิจกรรมปล่อยปลา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Read more

รองอธิบดีฯ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จันทบุรี คุมเข้มคุณภาพมาตรฐานลำไยส่งออก กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพลี้ยแป้ง ควบคู่มาตรการ COVID-19 พร้อมเดินหน้าปรับรหัสสวน GAP รูปแบบใหม่ ป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้ทันการขึ้นทะเบียนส่งออกจีน

นางเกษสิริ  ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ

Read more