📢ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

📣 ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร &#82

Read more

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้ของไทย ทั้งสวน โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก โปรดอ่าน ❗️ ❗️

❗️❗️ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งอ

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน” ครั้งที่ 6

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลต

Read more

กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศวพ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ ก

Read more