สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

Read more