ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลการตรวจสอบศัตรูพืช และทะเบียนแปลง GAP ที่ใช้ในการส่งออก

Download File

Read more

สวพ.6 ่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายทั้ง 3 ด้าน (ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวั

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP.เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP.เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวั

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกรตามนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 100 วันแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2566  นาย

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ณ วัดพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวั

Read more