สวพ.6 ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไย จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต ปี 2566/2567 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ขอข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือโครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัด การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ณ วัดกงษีไร่ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร หมู่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557)” รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

ผอ.สวพ.6 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอผลงานเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ดีเด่น ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ก่อนนำเสนอในระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวั

Read more

สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย “โครงการ 1 จังหวัด 1 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้กิจกรรม “100 วันแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง” ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom.Meetings.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more