ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Chlorpyrifos ในผักชีฝรั่งที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Chlorpyrifos ในผักชีฝรั่งที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น