ร่วมงานทำบุญของสถาบันวิจัยพืชสวน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้ร่วมงานทำบุญของสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมกันนี้ได้มอบมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน