ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริการ : ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) จำนวน 1 อัตรา

Download ประกาศพนักงานประจำสำนักงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)  จำนวน 5 อัตรา

Download ประกาศนักวิชาการเกษตร