หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)

รายชื่อผู้สมัครเข้าร […]

การประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 6 &#8211 […]

หน้าถัดไป »