ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม).

Download ประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(กวม.)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม) 

Download ประกาศ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(กวม.)