กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าของกองวิจัยพัฒนามเล็ดพันธุ์พืช ในส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา12 สิงหาคม 2566  จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นขัตติยราชนารี อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมา ล้วนมีผลต่อการยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้น