พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร  ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ หน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร พิธีกล่าวคำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร