กวม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together” วันที่ 4 ม.ค. 2567

กวม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together” วันที่ 4 ม.ค. 2567