ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3

พันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3  เดิมคือฝ้ายสายพันธุ์ตุ่นน้ำตาล  เป็นฝ้ายเส้นใยสั้น  ได้จากการรวบรวมสายพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ  ในประเทศไทยแล้วคัดเลือกให้มีความสม่ำเสมอในพันธุ์ ประเมินศักยภาพการ ให้ผลผลิตในแหล่งปลูกและประเมินปฏิกิริยาต่อโรคที่สำคัญ

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง (ดาวโหลดไฟล์ PPT การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 4

เดิมมีรหัส NSX042022 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่อีก 1 พันธุ์ ที่วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร และกำลังเผยแพร่แนะนำสู่เกษตรกร นครสวรรค์

Read more