ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3 เกิดจากการผสมข้ามของสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 และ สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 ลักษณะเด่น

Read more

ทานตะวันประชากร NSSF(S)C3

ทานตะวันประชากร NSSF(S)C3 ประวัติ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภค มุ่งสร้างและพัฒนาพันธุ์ทานตะวันให้มีเมล็ดขนาดใหญ่ และเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการบริโภค ในปี 2564

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ผลผลิตสูง และทนแล้ง พันธุ์ดีเด่น NSX152067

ประวัติ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาวพันธุ์ดีเด่น NSX152067 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 542012 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ สายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม กรมวิชาการเกษตร

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ นครสวรรค์ 1 Pedigree : (DA9-1(S)-7-3 x SW1C9)-S9-19-11-1-B เดิมชื่อรหัส Nei

Read more