แผนการทำงานในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  การทำงานทุกขั้นตอนในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง หลังนา ตั้งแต่สัปดาห์แรกเริ่มจากการเตรียมดิน  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วย การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง (ดาวโหลดไฟล์ PPT การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 4

เดิมมีรหัส NSX042022 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่อีก 1 พันธุ์ ที่วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร และกำลังเผยแพร่แนะนำสู่เกษตรกร นครสวรรค์

Read more

โรคต้นเน่ามาโครโฟมิน่า

โรคต้นเน่าในข้าวโพด ที่เกิดจากเชื้อรามาโครโฟมิน่า พบได้ทั่วไป เมื่อมีสภาพอุณหภูมิค่อนข้างสูง พืชกระทบแล้ง ที่มีความเครียด (stress) จากการขาดน้ำ เชื้อสาเหตุ และลักษณะอาการ

Read more