เตือนภัยพืช

เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูก ข้าวโพดหวาน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรระมัดระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ “หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และ หนอนเจาะฝักข้าวโพด” ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกถึงระยะติดฝัก

Read More
เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูก ข้าวโพดหวาน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรระมัดระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูพืชคือ “เพลี้ยอ่อนข้าวโพด และ เพลี้ยไฟ” ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกถึงระยะติดฝัก

Read More
เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูกถั่วเหลือง ควรระมัดระวังปัญหาในด้านแมลงศัตรูของถั่วเหลืองได้แก่ หนอนเจาะฝักถั่ว และมวนถั่วเหลือง ในช่วงระยะฝักเต็มถึงฝักแก่

Read More