ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประเมินผลการระบาดหนอนกระทู้หอมในแปลงมันสำปะหลัง พร้อมติดกับดักแสงไฟ เพื่อศึกษาชนิดของผีเสื้อในแปลง ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17-18 มิถุนาย

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย และโครงการอื่นๆ ของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา

วันที่ 12-13 มิถุนาย

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย  และโครงการอื่นๆของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10-11 มิถุนาย

Read More
ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม

Read More