ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมงาน Kick off ขับเคลื่อน “กิจกรรมสาธิตการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อย่อยสลาย ตอซังฟางข้าว”

วันอังคารที่ 6 กุมภา

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำRoad Map : โครงการนำร่องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นถั่วเขียวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 5 กุมภา

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่”

วันอังคารที่ 30 มกรา

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นผู้ร่วมเสวนา “โอกาสและความท้าทายของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี Gene Editing เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจการเกษตรไทย ในภาวะโลกเดือด” ในงานสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่”

วันจันทร์ที่ 29 มกรา

Read More