หน้าแรก keep test

[masterslider id=”1″]

[rtbs name=”tab-1″]

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของกองการเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากในช่วงเวลาสถานณ์ COVID-19 เจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work For Home) ตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตร นั้น กองการเจ้ลาหน้าที่ จึงได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ข่าวสารน่ารู้

[pt_view id=”1f58240eam”]

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการกองการเจ้าหน้าที่

ระบบงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาครัฐ

Facebook