รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567″พร้อมตรวจติดตามสถานการณ์การส่งออกผลไม้ ณ โรงคัดบรรจุในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมน

Read more