ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการสินค้าเกษตรผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการสินค้าเกษตรผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี