สวพ.6 ร่วมประชุมพิจารณาแนวคิด และรูปแบบของการจัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ ร่วมประชุมพิจารณาแนวคิด และรูปแบบของการจัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยจันทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี