สวพ.6 เข้าร่วมงานเปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช” ป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

            วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายเทศกาล กิ่งแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศิวณัฐ พลปัถพี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เข้าร่วมงานเปิดปฏิบัติการพิเศษ  “พญานาคราช” ป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยมี  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ท่าเทียบเรือคลองเตย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ