สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่อง การผลิตและการใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกร กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ตำบลคลองพู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

       วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูมิพื้นผล นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มถ่ายทอดทคโนโลยี บรรยายความรู้ เรื่อง การผลิตและการใช้น้ำหมักเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกร กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ตำบลคลองพู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 15 คน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกร สามารถนำไปแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในสวนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ที่ทำการกลุ่ม ศจช.บ้านชำตาเรืองหมู่ 7 ตำบลคลองพู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี