สวพ.6 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน”ครั้งที่ 8

             วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ในฐานะผู้จัดการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน”ครั้งที่ 8 โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข43 แก่หน่วยงานบูรณาการและประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี