ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวอรุณี แท่งทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวอรุณี แท่งทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดผลไม้คุณภาพ จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เงาะพันธุ์โรงเรียน มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย สับปะรด พันธุ์ตราดสีทอง และระกำหวาน ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด