นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

         วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน และ ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี จากนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร