ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดถ้ำสาริกา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี