เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี มอบหมายให้ นายอุปถัมภ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ ร่วมรับเสด็จ และมอบหมายให้นายปราโมช นุ้ยศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง จัดแสดงนิทรรศการด้านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าพืช GAP ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หมู่ 1  ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง