นายปราโมช ร่วมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ฯ ครั้งที่ 16

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมช ร่วมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ฯ ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้ นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 6  ได้มอบหมายให้ นายอุปถัมภ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่  และนายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี