ภารกิจผู้บริหารลงพื้นที่ด่านตรวจพืชจันทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามภารกิจด้านการนำเข้าส่งออกของด่านตรวจพืชจันทบุรี โดยมีนายสมพล ช่างบุ หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี นำคณะดูงานการตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้านำเข้า ดูงานก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ และที่ทำการสำนักงานปัจจุบัน ศูนย์ราชการบ้านแหลม และพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี