ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD1 และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ช่องรายการ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD1 ซึ่งผู้ผลิตรายการ ได้ขอเข้าสัมภาษณ์ และบันทึกการถ่ายทำ รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ตอน “ตรวจทุเรียนอ่อน-แก่” โดยได้มีการนำเสนอเรื่องราวของ ทุเรียน ตั้งแต่ปลูกจนถึงส่งออก และสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สกู๊ปข่าว รายการเช้าชวนคุย ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้พาไปทำความรู้จักกับ นายอำนาจ จันทรส ซึ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) ประจำปี 2564 โดยมีนายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำคัญในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP ) อีกด้วย