กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         ในโอกาสนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ และนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ในฐานะผู้จัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เยาชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน มาร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น บริเวณรอบสระน้ำของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อที่ในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะมีต้นทองอุไรที่ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณ อันเป็นการร่วมกันสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี