นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมพิธีเปิดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ มหกรรมผลไม้ ของดีจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลผลไม้

      วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมพิธีเปิดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์  มหกรรมผลไม้ ของดีจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลผลไม้ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สินค้า GI แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ในโอกาสนี้ สวพ.6 โดยกลุ่มวิชาการและกลุ่มจัดการพื้นที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักและเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนอย่างยั่งยืน ในโซนเกษตรกรรมสุดล้ำ ที่แสดงนวัตกรรมทางการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการผลไม้ไทย ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน ในโซนสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาบนเวทีกับนักแสดงชื่อดัง ได้แก่  นายนิรุตติ์  ศิริจรรยา และ นายชาคริต  แย้มนาม  ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของการผันตัวเองมาเป็นชาวสวนผลไม้จันทบุรีอีกด้วย