สวพ.6 ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี โดยรายการดังกล่าว เป็นรายการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.00-07.00 น. ผ่านคลื่นความถี่ F.M. 90.25 MH2 , A.M. 1125 KHa และทาง Facebook สวท.จันทบุรี ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทุกวันพุธ เวลา 06.00-07.00 น.