สวพ.6 ร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22-กันยายน 2566 ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

    วันที่ 20 กันยายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยนักวิจัย เข้าร่วม งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22-กันยายน 2566 ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ สวพ.6 มีรายการเข้าร่วมรับรางวัล 3-รายการ ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีผสมผสานเพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าและฟื้นฟูสภาพต้นทุเรียนที่เป็นโรคในพื้นที่ภาคตะวันออก“ และเกษตรกร GAP จาก จ.จันทบุรี รับรางวัลเกษตรกร GAP ดีเด่นระดับเขต เกษตรกรจาก จ.ฉะเชิงเทรา รับรางวัลเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่นระดับเขต เข้ารับรางวัลจากอธิบดี กรมวิชาการเกษตร ในพิธีเปิดงานวันนี้ด้วย