ประกาศขอยกเลิกการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และเศษซากจากการซ่อมเปลี่ยน ด้วยการขายโดยวิธีเจาะจง