ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

     วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุม