เดือน: พฤษภาคม 2020

ติดตามการผลิตถั่วลิสง ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ (Seed Hub) ณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ (SEED HUB)

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และโครงการ Seed hub ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมด้วย นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน นักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต และการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed hub Center) เกี่ยวกับแปลงเกษตรอินทรีย์ และหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด