เดือน: ธันวาคม 2020

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยจากงบกองทุน สกสว. ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 25 […]