ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานงบประมาณปี​ 2564 ​ รายงานผลการดำเนินการงบลงทุน​และพิจารณา ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี​  2563​ โดยมีผู้บริหารศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎ์ธานี (อาคารใหม่) ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎ์ธานี