คลังรูป

กวก.ร่วมสนับสนุนพืชพันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เนื่องในโอกาส รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 -19 ธ […]