ข่าวกิจกรรม

งานนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช”

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566
นายศรุต  สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมงานนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช” สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ชมการสาธิต แปลงสาธิต นิทรรศการ ชิม ช๊อป ใช้ นิทรรศการด้านการเกษตร ผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แปลงสาธิตพันธุ์พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจ เสวนาวิชาการ การให้บริการคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ การแปรรูปผลิตผลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด