ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Xingming Fan และคณะนักวิจัยจาก The Instiute of Food Crops (IFC), Yunnan Academy of Agricultural Sciences (YAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

นายศรุต  สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Xingming Fan และคณะนักวิจัยจาก The Instiute of Food Crops (IFC), Yunnan Academy of Agricultural Sciences (YAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเยี่ยมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดฝักสด  ณ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
กรมวิชาการเกษตร