เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ 24 กุมภา […]