ร่วมชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาอนุญาตให้เพาะเลี้ยงส่วนขยายพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจำหน่าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นายป่าน ปานข่าว ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและการคุ้มครองพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน สนก. กผง. สวส. ศวส.จันทบุรี ศวส.ตรัง ศวส.ศรีสะเกษ ศวร.อุบลราชธานี ได้ร่วมชี้แจงกับสำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย สำนักอัยการสูงสุด ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาอนุญาตให้เพาะเลี้ยงส่วนขยายพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน