เดือน: เมษายน 2023

ประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงงานวิจัย ทิศทางที่ 2 งานวิจัยเพื่อหรับปรุงพันธุ์พืชรองรับตลาดแนวใหม่

ประชุมรับฟังคำชี้แจง […]