เตือนภัยพืช

เตือนภัยการเกษตร สำหรับผู้ที่ปลูกถั่วเหลืองควรระวัง หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง ซึ่งพบมากในระยะการเจริญเติบโตด้านลำต้น