เตือนภัยพืช

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ช่วงนี้มีอากาศร้อน เกษตรกรผู้ที่ปลูกถั่วลิสงที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น ต้องระวังหนอนชอนใบถั่ว และเพลี้ยไฟ